از تاریخ
 تا تاریخ
 
«نوبت عاشقی» در جشنواره حبیب حرم

«نوبت عاشقی» در جشنواره حبیب حرم

نمایش خیابانی « نوبت عاشقی» کاری از گروه تئاتر مارلیک در سومین جشنواره فرهنگی و هنری تئاتر خیابانی حبیب حرم همدان پذیرفته شد.